-

Haardplaat efficientie

 

 

Haardplaat efficiëntie

Een gietijzeren haardplaat neemt warmte op die anders verloren gaat en geeft deze weer af aan de kamer. Een haardplaat of kachelplaat werkt dus als een radiator en daardoor kan de efficiëntie van de open haard met maar liefst 50 % toenemen. Hoe dikker / zwaarder de haardplaat, hoe langer en zachter dit stralingseffect.

 

Grootste collectie en beste prijzen

We hebben een enorm assortiment van meer dan 500 oude en antieke haardplaten, meer dan 300 paarvuurbokken en een grote collectie andersoortige haardaccessoires zoals haardroosters, haardschermen, haardstellen en haardsets en houtbakken. Bekijk onze huidige voorraad haardplaten in onze webshop: 500+ Haardplaten online te bestellen

 

Gratis levering in de EU

We leveren binnen 1 werkdag tegen scherpe tarieven en boven de €200 zelfs gratis. In de winkelwagen kunt u de bezorgkosten zien. Alle artikelen in de website zijn op voorraad, zijn online te bestellen, en worden en binnen 1 werkdag aan huis geleverd (binnen de Benelux). Levering aan huis van bestellingen boven de €165 (excl BTW) zijn gratis binnen de EU. De prijzen op de website zijn excl. BTW.

 

 

Haardplaat te koop

 

 

Deskundig advies

Mocht u twijfelen welke haardaccessoires u nodig heeft, lees dan hier: Welke haardaccessoires heb ik nodig? Wij kunnen u daar ook over adviseren als ook over afmetingen, stijl en functionaliteit van onze haardaccessoires als ook van het combineren van diverse haardaccessoires tot een fraaie en passende set. We kunnen foto's opsturen van door u gewenste combinaties van haardaccessoires.

 

Puur en Edel

De oudste haardplaten of kachelplaten stammen uit de tweede helft van de 15e eeuw. Haardplaten zijn van oorsprong luxe artikelen, uitsluitend bestemd voor koninklijke en adellijke huizen. Vandaar dat de vroege haardplaten de wapens en schilden van koning en adel tonen. Later kregen de platen meer decoratieve ontwerpen zoals klassieke en natuurtaferelen.

De haardplaat heeft vanouds een tweetal belangrijke functies:

1. Hij beschermt de achterwand van het vuur tegen barsten en afbrokkelen.
2. Het dikke gietijzer neemt warmte op die anders verloren gaat en geeft deze weer af aan de kamer. Een haardplaat werkt daarmee als een radiator en kan daarmee de efficiëntie van het haardvuur met 50% verhogen. Hoe dikker een plaat, hoe langer en zachter deze uitstralende werking.

De open haard haalt daarbij nooit de efficiëntie van een kachel. Wel is het stoken van hout een CO2-arme manier van energieproductie. De CO2 productie van een haardvuur is ongeveer hetzelfde als die opgenomen werd tijdens de groei van de boom. Zolang het haardvuur niet over grote afstanden wordt verplaatst met behulp van fossiele brandstof, zijn de CO2 emissies van een haardvuur aanzienlijk lager dan die van fossiele brandstoffen. Het stoken van hout dat anders naar de stort zou worden vervoerd is helemaal milieubewust.

Een haard biedt warmte, geborgenheid en stijl, zelfs nu de haard vaak niet meer de belangrijkste bron van warmte is voor de mens. Een antieke haardplaat of kachelplaat versterkt dit door de eerlijkheid van het materiaal, de tijdloosheid, schoonheid en historische betekenis van de plaat.

Ook wordt de antieke haardplaat voor andere functies dan de haard gebruikt, bijvoorbeeld als spatscherm boven een fornuis, of gewoon als een elegante decoratie aan de muur.

 

 

 

 

Fireback efficiency

 

 

Efficiency of firebacks

A cast iron fireback takes heat otherwise lost and radiates this heat into the room. A fireback thus works like a radiator and may increase the efficiency of the fire by as much as 50%. The thicker/heavier the fireplace back, the longer and softer this radiative effect will be.

 

Largest collection firebacks & best prices

We have a huge range of 500+ antique and vintage firebacks, 300+ pairs of antique andirons, and 1500+ of other types of antique fireplace accessories such as fireplace grates, fireplace screens, fireplace tool sets and firewood holders. Browse our current stock in our webshop: 500+ antique and vintage firebacks for sale online

 

Free EU delivery | Worldwide delivery in 1-4 days

We deliver worldwide within 1-4 working days at competitive prices. We deliver for free to the EU for orders above €200. To the US and Canada we offer express shipping at very reasonable rates. You can get quotes for your order in your shopping cart. All the items shown on this site are in stock, can be ordered online, and will generally be delivered within 4 working days both in Europe and the US.

 

 

Cast iron fireback for sale

 

 

Expert advice

If you have any doubts about which fireplace accessories you need, read here: Which fireplace accessories do I need? In addition to that, we can advise you on the size, style and functionality of our fireplace accessories to create a beautiful, matching set. Read also our blog on How do I decorate my fireplace? Moreover, we can help you with improving the draft in your fireplace with our various fireplace accessories. And we love to send you pictures of desired combinations of a fireback with other fireplace accessories.

 

Pure and Noble

The oldest fireplace fireback dates back to 1460 and was used by French royalty. Originally, cast iron fire backs were luxury items to be used exclusively by the royalty and aristocracy. Thus the early fireplace firebacks show the crowns and coats of arms of royalty and aristocracy. Later the fireback received more decorative designs depicting classical stories, nature, and rural lives.

The fireback has always had two important functions:

1. It protects the backside of the fireplace against cracking and chipping.
2. The thick cast iron keeps the heat that would otherwise be lost and gives this heat back to the room. A cast iron fireback thus works like a radiator and may increase the efficiency of the fire by as much as 50%. The thicker or heavier the cast iron, the longer and softer this radiative effect.

A fireplace can never match the efficiency of a stove. However, burning wood is a low carbon option. The carbon dioxide produced when burning is approximately the same as the carbon dioxide absorbed by the tree during its lifetime. As long as the wood is not transported over long distances using fossil fuels, the CO2 emission of a fire is significantly lower than that of fossil fuels.

A fireplace provides warmth, security and style, even if the fireplace isn't usually the main source of heating anymore. An antique fireback reinforces this by the honesty of the material and its timelessness, beauty and historical significance.

Also, an antique fireback can be used in places other than the fireplace such as a backsplash for a stove or as an elegant decoration on the wall.